'; ?>

ČEPS ZOMBIE NIGHT RUN Praha

Kdy: 21.10.2017 . Kde: Park Vrch Vítkov Praha .

Propozice

Info

Datum21.10.2017
MístoPark Vrch Vítkov Praha
Start18:15
Cíl19:30
Místo prezentacePark Vrch Vítkov Praha

Trasy

ČEPS ZOMBIE NIGHT RUN

5 km hlavní závod - od 10 let doporučujeme
Parkování na ZOMBIE NIGHT RUN

START / CÍL / REGISTRACE

 

Program akce

SOBOTA 21. 10. 2017

15:00 - 17:30 Registrace závodníků a vyzvedávání startovních čísel
15:00 - 16:30 Registrace Dětských účastníků

16:00 - 19:15 Úschovna zavazadel
17:00 - 17:00 Start KIDS RUN - 1km dlouhá trať  - Každý účastník dostává medaili, nejde o čas, jde o zážitky.

17:50-18:00 ZOMBIE ROZCVIČKA

18:00 - 18:05 Řazení běžců na start

18:05 - 18:10 Rozprava k závodu
18:15 - 18:15 START ČEPS ZOMBIE NIGHT RUN 5km - závodní běh na čas, kategorie 
18:20 - 18:20 Strašidelný Start ZOMBIE DRESS 5km - nezávodní strašidelný běh, Zombie walk, rodinné teamy
19:15 - 19:25 Vyhlášení ČEPS ZOMBIE NIGHT RUN
19:30 - 19:30 Konec

 

ONLINE REGISTRACE VYPNUTA dne 16.10.2017 ve 12,00 hodin!

Kategorie

ZÁVOD na 5km ČEPS ZOMBIE NIGHT RUN  start v 18:15

 • Junioři (15-18 let)                   ZÁVODNÍ BĚH
 • Juniorky ( 15-18 let)               ZÁVODNÍ BĚH
 • M30 - Muži (19-39 let)           ZÁVODNÍ BĚH
 • M50 - Muži (40-49 let)           ZÁVODNÍ BĚH
 • M60 - Muži (50-59 letí)          ZÁVODNÍ BĚH
 • M70 - Muži (60 let a starší)   ZÁVODNÍ BĚH
 • Z30 - Ženy (19-39 let)             ZÁVODNÍ BĚH
 • Z50 - Ženy (40-49 let)             ZÁVODNÍ BĚH
 • Z60 - Ženy (50-59 letí)            ZÁVODNÍ BĚH
 • Z70 - Ženy(60 let a starší)      ZÁVODNÍ BĚH

NEZÁVOD na 5km ZOMBIE RUN/WALK start v 18:20

 • Běh v kostýmu ZOMBIE - hodnotí se kreativita - NEZÁVODNÍ BĚH
 • Běh/chůze bez kostýmu jen tak - NEZÁVODNÍ BĚH
 • Rodinný team s dětmi - 1 dospělý a 1 dítě NEZÁVODNÍ BĚH

Přihlášky

Přihlásit se mohou jen osoby, kterým je v den závodu 15let a více. Mladší 15 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo s rodiči. Souhlas zákonného zástupce lze vyzvednout na místě v den konání v závodní kanceláři. 

Přihlášku možno podat:

 • Osobně v závodní kanceláři v den závodu od 15:00 do 17:30 hodin (v 17,30 hodin se uzavírá registrace a výdej startovních čísel)

Online registrace se skryje ve startovní listině, pokud není zaplaceno do 10 dnů. Pokud zaplatíte později, nejdéle však do 18.10.2017, kdy bude platba připsána na bankovní účet pořadatele, platná registrace se znovu objeví na startovní listině.


Seznam přihlášených bude aktualizován průběžně do 18.10.2017. Počet startujících je limitován na 700 startujících na trať 5km závodního i nezávodního běhu.Platba startovného Online:
Složenkou nebo převodem na účet: 2108353456/2700 Unicredit bank
Účet firmy: Event media s.r.o.
variabilní symbol: vygenerované číslo a do poznámky Vaše přijmení

 

Platba startovného na místě:

HOTOVOST - CZK nebo při platbě EUR vracíme v CZK měně /kurz 27,-Kč/ na místě konání akce v závodní kanceláři - Stan nových registrací

PLATBA KARTOU

Startovné:
 Základní startovné do 16.10.2017 do 12:00 hodin online  - VYPNUTÁ ONLINE REGISTRACE

 • 500 Kč (v ceně pamětní dárek NIGHT RUN + medaile) 5km - klasický závodní běh
 • 350 kč (v ceně pamětní dárek NIGHT RUN + medaile) 5km -kostým ZOMBIE - soutěž o nejstrašidelnější kreaturu ZOMBIE (nezávodní běh)
 • 550 kč (v ceně 1 pamětní dárek NIGHT RUN + 2 medaile) 5km - Rodinný nezávodní běh/chůze/1 dosp. + 1 dítě od 10 do 15let/
 • možnost zakoupení funkčního trička ZOMBIE NIGHT RUN 2017 za 400 kč byla do 1.10. do 10 h
 • 100 Kč KIDS ZOMBIE WALK/RUN - 1km strašidelná stezka lemovaná ZOMBIE - platí se na místě - pro děti od 2-14 let - medaile - ZOMBIE RUKA pro kadého malého účastníka.

 

po termínu 16.10.2016 na místě před startem(platba a registrace pouze již na místě):

 • ZOMBIE NIGHT RUN 600 Kč (bez pamětního dárku a reklamních dárků) pokud nebude plný limit /medaile v cíli pro každého/

Změna závodníka či přepis na jinou trať - je možná za 50 Kč poplatek v den konání akce ve stanu NOVÉ REGISTRACE. (Závodník s plnou mocí, či ofocenou občankou běžce za kterého chce běžet, vyzvedne startovní balíček ve stánku předem uhrazených registrací, vypíše přihlášku, a s tou se dostaví na NOVÉ REGISTRACE, kde je proveden, přepis a změna tratě za poplatek a popřípadě doplatek startovného dle výše výběru).

Startovné ČEPS ZOMBIE NIGHT RUN zahrnuje:

 • Startovní číslo
 • Měřící čip na botu do tkaniček - jednorázový - nevrací se
 • Originální medaile ZOMBIE NIGHT RUN pro každého v cíli
 • Organizace závodu na Vítkově
 • Startovní tašku
 • Bohaté ZOMBIE občerstvení v cíli - ovoce/koláče/záviny
 • Úschovnu zavazadel  a šatna (16:00-19:15)
 • SMS s osobním výsledkem v cíli
 • Zdravotnickou službu
 • Diplom ke stažení s online výsledky 

Úzávěrka přihlášek a výdej startovních čísel na místě :
21.10. 2017 v 17:30

Ceny

První tři v každé kategorii - závodní běh.
Nejhezčí kostým ZOMBIE - Zombie run (nezávodní běh).
Předání cen je po dohodě s partnery a sponzory závodu podmíněno osobní účastí oceněných na vyhlášení vítězů.

Výsledky

Neoficiální výsledky budou zveřejňovány průběžně po doběhu každých 50-ti závodníků do cíle.
Vyhlášení 19:10 - 19:15 hodin
Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodin po ukončení závodu na těchto stránkách.

Předpis

 • Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. 
 • Závodník je povinen řídit se regulemi tohoto závodu, proběhnout všemi kontrolami.
 • Mít upevněné startovní číslo na hrudi, tak aby bylo čitelné rozhodčími.
 • Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.
 • Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu nahrazuje písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.
 • Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce.
 • Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.
 • Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
 • Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat.
 • Startovní čísla jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.
 • Klasifikováni budou pouze běžci, kteří proběhnou celou trať, včetně všech kontrol.
 • Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem u zpracovatele výsledkového servisu, a to v termínu do 3 dnů po závodě.
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu živelné pohromy, epidemie, startovné se nevrací.
 • Na noční závody 5km je povinná funkční čelovka - svítilna na hlavě, bez ní nebude závodník připuštěn na start.
 • Na běhu se nesmí používat sluchátka s muzikou, jelikož se jedná o noční běh a musí se dbát pokynů pořadatelů.
 • Jakékoliv slevy na startovném lze využít pouze v online registraci.

  „Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit. Startovné se nevrací.“

      Účastnická medaile pro všechny závodníky ČEPS ZOMBIE NIGHT RUN/nezávodníky ZOMBIE DRESS:

medal2017